Nohut Gübreleme - Nohuta Hangi Gübre Atılır

Nohut Gübreleme dediğimizde, "Nohuta yaprak gübresi ne zaman atılır", " Nohuta  hangi gübre atılır", "nohuta gübre atılır mı" soruları  öne  çıkar. Nohutta   gübreleme işlemi kadar  nohut bitkisinin doğru zamanda  ekilmesi ve  iklim şartlarının ideal geçmesi nohut verimini oldukça  etkileyen faktörlerdendir. Nohut  bitkisi ülkemizde susuz  tarımı yapılan bir  bitki olup zaten de fazla  nemi ve suyu sevmez. Çünkü özellikle kök boğazı çürüklüğü ve  mantari hastalıklara  karşı hassastır. Tüm bunlardan dolayı nohuta hangi gübre atılır, verilir, hangi ilaçlar  kullanılır, nohut gübresi ne zaman atılır, nohut hangi gübreyi sever  gibi soruların cevabını ararken nohutun bu konudaki hassiyetini unutmamak gerekir. Nohut gübrelemede  genel olarak, taban gübresi  çok az  yada hiç atılmamakta, üst gübreleme hiç yapılmamakta, tüm nohut  bitki besleme  uygulamaları yapraktan sıvı formda olan sıvı gübreler  ve  yaprak gübreleri  ile yapılmaktadır. Son yıllarda nohut için yaprak gübresi uygulamaları o kadar çok arttı ki, artık nohutta  üst gübreleme  denildiğinde  yaprak gübresi mi gibi sorular  ile  karşılaşabilirsiniz. Halbuki herkesin de bildiği üzere  nohutta  üst gübreleme  şeker gübresi, üre gübresi, nitrat gübresi gibi azot içerikli katı gübrelerin yağmurlardan önce  toprak yüzeyine saçılarak uygulama  şeklidir. Hal böyle  olunca  nohut  gübreleme  programı aslında  nohutta  yaprak gübresi uygulama zamanlarını içeren bir gübreleme programı haline  dönüşmektedir.  Aşağıda nohut verimini artırmak ve  dikim sıklığına göre en iri nohut üretimini yapabilmek için nohut  gübreleme  ile  ilgili her  konu başlığını önem sırasına  göre  inceledik. Bu açıklamalar nohut  çeşitlerine göre  farklılık göstermez. Yani azkan nohut çeşidi de, ispanyol, kıvırcık, canıtez, ışık, yaşa, hisar, çakır, akça, nihatbey, çiftçi, siyah nohut  vb.  gibi dekar verimi farklı olabilen nohut çeşitlerinde de  aynı şekilde gübreleme yapılır. Yukarıda da söylediğimiz gibi, sadece "Nohut verimi nasıl artırılır" tek başına  geçerli bir durum değildir,  nohut gübreleme ile  nohutun irileştirilmesi, danelerin iri olmasının nohut üreticisine daha  çok para  kazandıran bir durum olduğu unutulmamalıdır. 


Nohuta  Gübre Atılır mı ?

Nohuta  gübre atılır mı,  gübresiz nohut  yetişir mi, ekilir mi dersek aslında  ülkemizde  nohut  yetiştiriciliğinde  gübre kullanımı pek yaygın olmamakla  birlikte yine  nohut gübrelemesi yapılmaktadır yani nohuta  gübre atılmaktadır.   Nohut gübreleme  sayfamızda, nohutta  gübreleme  işlemi en çok hangi zamanda  hangi gübreler  ne  kadar  kullanılır, dönüme  dekara nohuta kaç kg  gübre  verilir, nohut için en iyi yaprak gübresi hangisi, nohutta  yaprak gübresi ne zaman atılır; nohuta çiçek öncesi ve  çiçek sonrası uygulanacak yaprak gübreleri, nohut  iç bağlama  döneminde  uygulanacak gübreler  hangileridir gibi bilgileri aşağıda  önem sorasına  göre  sıralayacağız. 

Nohut Ekiminde Hangi Gübre Kullanılır

Nohut ekiminde taban gübresi olarak DAP gübresi yada  3 15  gübresi kullanılabilir olsa da DAP gübresi daha  çok tercih edilmektedir. Ülkemizdeki taban gübresi uygulamasında  nohut  ekilirken dekar başına  5-10 kg arası gübre  kullanılır. Ancak son yıllarda nohutta  bitki besleme  işleminde  taban gübresi  uygulamalarından bir  uzaklaşma  olsa da  yine de, nohutun ekimden itibaren yaprak gübresi uygulamalarının yapılabileceği belirli bir  boya  gelene  kadar ihtiyaç duyacağı bitki besinlerinin nohut  ekiminde muhakkak uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Taban gübresine ilave  olarak   nohut  ekiminde  Rekor Gelişim nohut gübresinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede  toprak kalitesini artırıp toprağın fiziksel yapısını iyileştirip, toprağın daha  havalı ve  nemli olmasını sağlayarak gerek nohutun fiziksel gelişimi gerekse  nohut verimini artırma  konusunda  mesafe  alırsınız. 

Nohuta Hangi Yaprak Gübresi Atılır

Nohut  yaprak gübresi  olarak nohuta  hangi yaprak gübresi atılır, kullanılır, verilir. Nohut için yaprak gübresi uygulamalarında  azot, fosfor, potasyum, Bakır, mangan, çinko, bor içerikli yaprak gübrelerinden hepsi de    kullanılır. Zaten sayfanın başında da söylediğimiz gibi nohut  üreticileri  genelde üst gübresi ve taban gübresi kullanmadığı için nohutta yapraktan gübrelemeyi daha  çok yapmaktadırlar. Nohut  susuz  tarım yapılan bir bitki olduğu için nohutta kullanılan yaprak gübresinin nohut bitkisini susatmaması, susuzluk stresi oluşturmaması önemlidir. Nohut için önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz yaprak gübresi Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi ve  Bor Rekor yaprak gübresidir. Bor Rekor yaprak gübresi içerisinde  yüksek oranda  çinko mevcuttur. İkii bir arada  karıştırılarak da ayrı ayrıda  nohut için uygulanabilir. Aşağıda uygulama zamanlarını okuyabilirsiniz. Tavsiye  ettiğimiz nohut  gübresi fiyatlarına yukarıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Nohuta Yaprak Gübresi Ne Zaman Atılır 

Nohut  yaprak gübresi olarak tavsiye ettiğimiz gübrelerin uygulanabilmesi için nohutun en az 9-10 cm gibi  belirli bir  boya  gelmesi gerekir,  bu da 1. çapa sonrası döneme denk gelir. Çeşitli gübre firmalarının ve  markalarının yaprak gübreleri ile  nohutta yaprak gübrelemesi, nohutun 1. çapa  döneminden itibaren başlayıp çiçeklenme öncesine  kadar, çiçek dönemimde, çiçek sonrası ve  iç bağlama  dönemlerinde  yapılmaktadır. Rekor Gübre sıvı yaprak gübresi nohutta 1. çapa  döneminden itibaren başlayıp çiçek öncesine  kadar 1. uygulaması yapılır. Nohut  çiçekten çıkıp meyve  bağlamaya  başlarken 2. uygulama  yapılır. Dekara 70-100 cc aralığında  bir dozajda  kullanılır. 100 cc en etkili doz  oranıdır. Rekor gübre Sıvı yaprak gübresi tüm bitkilere  uygulanır ve uygulama sonrasında  bitkide susuzluk stresi oluşturmaz  yani bitkiyi susatmaz. Bu yüzden tercihen su ihtiyacı olmadığı bir  dönemde yada  yağmur sonrası  uygulamanız daha  iyi sonuç verir. 1. uygulamayı yaparken içerisine  Bor Rekor yaprak gübresinden yarı oranında  katmanızı tavsiye ederiz. 

Nohut Gübresi Fiyatları

Yukarıda  nohut için, nohut  gübrelemede  kullanılmasını tavsiye ettiğimiz önerdiğimiz nohut gübresi fiyatları nedir, güncel nohut gübresi fiyatlarını nasıl öğrenebilirsiniz. Nohut  gübresi olarak kullanılmasını tavsiye ettiğimiz Rekor Gübre ürünlerinin fiyatlarını yukarıda  bahsi geçen yerlerde  koyduğumuz  linkler  üzerinden online  görebilirsiniz. Bunun dışında  tavsiye ettiğimiz DAP gübresi fiyatlarına da taban gübresi üretici firmalarının bayilerini telefon ile arayarak sorabilirsiniz. DAP gübresi vb. taban gübrelerinin direkt üretici firmadan perakende satış fiyatlarına  pek ulaşmanız  mümkün değildir. Nohut için kullanılacak bu tür gübrelerin bilindik e-ticaret sitelerindeki fiyatları ise  gerçek fiyatlarından biraz  farklıdır.